Viktig

Enviro Safe.noEnviro-Safe™ kan kun benyttes i klima anlegg  og kjøleanlegg der R134a, R22, R404

og R407 tidliger er benyttet.

Envirsafe gassene er 100% blannbar med eksisternede gasser. Tømming av kjøleanlegg er derfor ikke nødvendig.Viktig

         

Enviro-Safe™ er meget brannfarlig. Sikkerhetsutstyr (hansker og vernebriller) skal benyttes ved fylling av kjøle/ klima anlegg.

Anlegg som fylles med Enviro-Safe™         bør sjekkes for lekkasjer Enhver bruk av åpen ild eller andre tenn-kilder er STRENGT FORBUDT under fylling!

Se UV-lampe og vernebriller under

"Produkter"


Ett miljøvennlig alternativ

  • Rimelig
  • Enkelt
  • Sikkert
  • Miljøvennlig